Vlado Njegovac

Datum sahrane:

08.08.2020 11:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1960