Zdenka Milanović

Datum sahrane:

12.11.2021 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1940