Zdenka Neziba

Datum sahrane:

15.12.2017 12:30

Mjesto prebivališta:

Klokočevac

Godina rođenja:

1952