Zdenka Šalamon

Datum sahrane:

01.02.2021 12:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1956