Zdenka Šterman

Datum sahrane:

28.01.2021 11:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1941