Zdenka Valerija Hohoš

Datum sahrane:

05.09.2022 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1938