Željko Šakić

Datum sahrane:

29.01.2018 15:15

Mjesto prebivališta:

Bjelovar-Prespa

Godina rođenja:

1959