Zora Kržak

Datum sahrane:

09.01.2018 15:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1936