Zora Marić

Datum sahrane:

01.09.2017 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

10.10.1941.