ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-13-2021/K Izrada okvira za grobnice za daljnju prodaju

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 27. 08. 2021.     Kategorija: Poziv na nadmetanje

Naručitelj Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 27962400486 objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Izrada okvira za grobnice za daljnju prodaju. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave.