ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-18-2023/K Nabava NAMIRNICE - prema grupama

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 24. 01. 2023.     Kategorija: Poziv na nadmetanje

Poštovani,

Naručitelj Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Nabava namirnica- prema grupama. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura bez PDV-a, odnosno 66.360,00 eura bez PDV-a, Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave sukladno Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave.

U skladu sa Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave naručitelji Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 27962400486 pokreće postupak jednostavne nabave robe: Nabava namirnica-prema grupama, te vam upućujemo poziv za dostavu ponude prema dolje navedenim uvjetima.