ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-24-2017/V Telekomunikacijske usluge

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 13. 12. 2017.     Kategorija: Prikupljanje ponuda

Broj : BN-24-2017/L

Bjelovar, 13.12.2017.

 

 

Predmet: Prethodna analiza tržišta

Sukladno članku 198 Prethodna analiza tržišta

 Naručitelj Komunalac d.o.o. Bjelovar prije pokretanja postupka javne nabave  provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Naručitelj Komunalac d.o.o. Bjelovar  traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

 Prije pokretanja postupka jednostavne nabave za nabavu telekomunikacija naručitelj  je  opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio  na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno do 18.12.017. do 10:00 sati, te Vas molimo da sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom za javno nadmetanje Nabava telekomunikacija uputite na e-mail adrese koje su navedene u Dokumentaciji za nadmetanje.

Nakon provedenog savjetovanja Naručitelj komunalac d.o.o. Bjelovar će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim

Odjel nabave

Prilozi

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik