ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-25-2021/K Rekonstrukcija WC-a na gradskoj tržnici

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 17. 03. 2021.     Kategorija: Prikupljanje ponuda

Naručitelj Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 27962400486   objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: BN-25-2021/K Rekonstrukcija WC-a na gradskoj tržnici

Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama https://komunalac-bj.hr   Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave sukladno Internom aktu.