ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-29-2017/K Sanacija geotekstila na odlagalištu Doline

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 26. 06. 2017.     Kategorija: Prikupljanje ponuda

Poštovani,

Naručitelj KOmunalasc d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB OIB 27962400486  pokrenuo je nabavu br BN-29-2017/K za nabavu radova  Sanacija geotekstila na odlagalištu Doline

, te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  www.komunalac-bj.hr

 

Sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/6) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupaj nabave sukladno Internom aktu.