ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-3-2017/K Popravak nadogradnje

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 03. 04. 2017.     Kategorija: Prikupljanje ponuda

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

U skladu sa  čl.15. Internih akata nabave naručitelji Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a OIB 27962400486  pokreće postupak  nabave  robe: Popravak nadogradnje ATRIK tip R2P/AU/AV . Godina proizvodnje 2011 godina

Sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/6) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupaj nabave sukladno Internom aktu.

 

Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  www.komunalac-bj.hr