ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-30-2020/K IZRADA OKVIRA ZA GROBNICE ZA DALJNJU PRODAJU

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 23. 07. 2020.     Kategorija: Prikupljanje ponuda

Naručitelj Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 27962400486 objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Izrada okvira za grobnice za daljnju prodaju. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave sukladno Internom aktu.

Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama https://komunalac-bj.hr/.

U skladu sa Internim aktom nabave naručitelj Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 27962400486 pokreće postupak nabave usluga: Izrada okvira za grobnice za daljnju prodaju, te vam upućujemo poziv za dostavu ponude prema dolje navedenim uvjetima.