ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-32-2017/K Izvedbeni projekt proširenja odlagališta u Bjelovaru

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 15. 11. 2017.     Kategorija: Prikupljanje ponuda

Poštovani,

Naručitelj Komunalac. Bjelovar, Ferde Livadića 14a,  OIB 27962400486  pokrenuo je nabavu br BN-32-2017/K, te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude: Izradu izvedbenog projekta s troškovnikom radova za proširenje odlagališta na području Grada Bjelovara na k. č. 1382/6 k.o. Prespa

Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  www.komunalac-bj.hr

Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelji nisu obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.