ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-33-2016/V : Color printer za ispis kartica za parking službu sa pripadajućim softverom.

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 08. 11. 2016.     Kategorija: Prikupljanje ponuda

Poštovani,

U skladu sa  čl.15. Internih akata nabave naručitelja Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a OIB 27962400486  pokreće postupak  nabave  robe: Color printer za ispis kartica za parking službu sa pripadajućim softverom.

Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 

Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  www.komunalac-bj.hr

1. OPIS PREDMETA