ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-36-2020/K Nabava usluge Dezinsekcije i deratizacije

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 23. 10. 2020.     Kategorija: Prikupljanje ponuda

Naručitelj  Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar, OIB 27962400486  objavljuje Poziv za dostavu ponuda za zajedničku nabavu s tvrtkom Vodne usluge d.o.o. ,Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 43307218011: Nabava usluga Dezinsekcije i deratizacije. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave sukladno Internom aktu.

U skladu sa  čl.14. Internog akta nabave naručitelji Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 27962400486 i Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokreću postupak zajedničke nabave usluga: Dezinsekcije i deratizacije, te vam upućujemo poziv za dostavu ponude prema dolje navedenim uvjetima

Temeljem navedenih akata i članku 189 , 190 ZJN 2016 Vodne usluge d.o.o., Bjelovar, Ferde Livadića 14 a,  OIB 43307218011 ovlastile su naručitelja Komunalac d.o.o., Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 27962400486 za zajedničku provedbu nabave usluga br BN-36-2020/K. Nabava usluga Dezinsekcije i deratizacije.