ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-41-2018/K PH-DE VREĆICE ZA SAKUPLJANJE SORTIRANOG OTPADA

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 11. 10. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda

Poštovani,

U skladu sa Internim aktom nabave naručitelja Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 27962400486 pokreće postupak nabave robe: PE-HD vrećica za sakupljanje sortiranog otpada za osam općina, te vam upućujemo poziv za dostavu ponude prema dolje navedenim uvjetima.

Sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave sukladno Internom aktu.