ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-7-2020/K NABAVA LABUDICE

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 13. 08. 2020.     Kategorija: Prikupljanje ponuda

Naručitelj  Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave Nabava labudice. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave sukladno Internom aktu.

U skladu sa Internim aktom nabave naručitelji Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 27962400486 pokreće postupak nabave robe: Nabava labudice, te vam upućujemo poziv za dostavu ponude prema dolje navedenim uvjetima.