ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-9-2019/K SANITARNI ČVOR NA GROBLJU BORIK

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 24. 10. 2019.     Kategorija: Prikupljanje ponuda

Naručitelj Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar, OIB 27962400486 objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: BN-9-2019/K Sanitarni čvor na groblju Borik.

Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama https://komunalac-bj.hr/. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave sukladno Internom aktu.