ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaIzgradnja staza na grobljima Borik i Klokočevac

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 01. 10. 2014.     Kategorija: Prikupljanje ponuda

U skladu sa  čl.15. Internih akata nabave naručitelji Komunalacd.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a OIB 27962400486 pokreće postupak  nabave  radova: Izgradnja staza na groblju „Borik“ i groblju Klokočevac

Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručiteli nije obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.