ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaPoziv za dostavu ponude

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 16. 06. 2014.     Kategorija: Prikupljanje ponuda

Komunalac d.o.o. Bjelovar

BR: BN-5-2014/K
Bjelovar 11.06.2014

 

Poštovani,

U skladu sa  čl.15. Internih akata nabave naručitelji Komunalacd.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a OIB 27962400486 pokreće postupak  nabave  robe sa ugradnjom: Popravak buldozera NEW Holland TIP D 180

Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručiteli nije obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.