ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaSavjetodavne usluge pri implementaciji normi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 24. 11. 2014.     Kategorija: Prikupljanje ponuda

Naručitelji Komunalac d.o.o. i  Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 27962400486 i OIB 43307218011 pokrenuli su postupak bagatelne nabave  br BN-13-2014/K     - za savjetodavne usluge pri implementaciji normi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 za trgovačka društva Komunalac d.o.o. Bjelovar i Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.