ZADNJE OBAVIJESTI
RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  BN-19-2022/K Nabava prirodnog plina  BN-45-2022/K Auto gume za vozila  OBAVIJEST O ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA U VRIJEME USKRSNIH BLAGDANA  BN-36-2022/K Izrada lauf graba  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Severin  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Velika Pisanica  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Nova Rača  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Šandrovac  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Veliko Trojstvo  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Rovišće  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Zrinski Topolovac  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Kapela  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Bjelovara  RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  BN-33-2022/K Štampani obrasci  JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJU VOZILA  BN-4-2022/K Isporuka telekomunikacijskih usluga  RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  
 

Obavijesti - vodovod BjelovarRASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

 

RASPORED  PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA

Komunalac d.o.o. Bjelovar nastavlja s podjelom plavih i žutih spremnika za otpad za obiteljske kuće. Projektom nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, nabavljeni su spremnici zapremnine 120 litara za papir/karton od HDPE materijala plave boje i spremnici zapremnine 120 litara za plastiku od HPDE materijala žute boje, koji će zamijeniti dosadašnje vreće za papir i plastiku. Nabava spremnika sufinancirana je sa 85% bespovratnih EU sredstava, dok je preostala sredstva osigurao Grad Bjelovar, te se spremnici korisnicima javne usluge predaju na daljnje korištenje bez naknade. Cilj projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada je uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, povećale količine reciklabilnog otpada i ispunila obveza odvojenog prikupljanja i recikliranja otpadnog papira i kartona, te otpadne plastike.

Spremnici su dosada podijeljeni na području Grada Bjelovara gdje se papir i plastika prikupljaju četvrtkom, ponedjeljkom, utorkom i srijedom, a trenutno je u tijeku  podjela na području gdje se papir i plastika prikupljaju petkom.  Posude će se od 26. svibnja do 30. lipnja 2022. godine, dijeliti kućanstvima u vremenu od 10 do 18 sati, prema slijedećem rasporedu, koji je podložan promjenama:

Slavka Kolara, Ozane Kotorske, Josipa Langa, Marice Stanković, Bedema ljubavi, Marka Križevčanina, Augustina Kažotića, Ante Antića, Stanislave Šubić, Leopolda Supančića, Dr. Rudolfa Miculinića, Leopolda Mandića, Nikole Tavelića, Florijana Andrašeca, Stipe Javora, Ferde Livadića, Vlahe Paljetka, Naselje Kralja Petra Krešimira IV, Baranjska sa prilazima, Zvonka Lovrenčevića, Prilaz Andrije Hebranga, Lavoslava Ružičke, Eugena Kumičića, Kalnička, Vinka Žganeca, Borisa Papandopula, Blagoje Berse sa prilazima, Viktora Bubnja, Andrije Hebranga, Zvijerci, Lovre Matačića, Prvog hrvatskog redarstvenika, Fortunata Pintarića, Osvalda Totha, Andrije Konca, Anzelma Canjuge, Egidija Bulešića, Vjenceslava Novaka, Drinskih Mučenica, Ivana Zajca, Kamila Kolba, Jasmina, Blaženog Gracija Kotorskog, Ivana Merza, Marije Petković, Sv. Ćirila i Metoda, Josipa Runjanina, Vladimira Jurčića, Antuna Šoljana, Ante Topića Mimare, Josipa Jagodića i prilaz, Osječka, Srijemska, Iločka, Šarengradska, Vinkovačka, 105.brigade, Marije Jurić Zagorke, Đure Basaričeka, J. S. Bacha, Krste Odaka, Jakova Gotovca i Cvjetna.

Za sve informacije ili upite možete nam se obratiti putem elektroničke pošte na e-mail adresu: komunalac@komunalac-bj.hr ili putem kontakt broja: 043-622-100.

Vaš Komunalac d.o.o. Bjelovar