ZADNJE OBAVIJESTI
 

Obavijesti - vodovod BjelovarRASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

 

RASPORED  PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA

Komunalac d.o.o. Bjelovar nastavlja s podjelom plavih i žutih spremnika za otpad za obiteljske kuće. Projektom nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, nabavljeni su spremnici zapremnine 120 litara za papir/karton od HDPE materijala plave boje i spremnici zapremnine 120 litara za plastiku od HPDE materijala žute boje, koji će zamijeniti dosadašnje vreće za papir i plastiku. Nabava spremnika sufinancirana je sa 85% bespovratnih EU sredstava, dok je preostala sredstva osigurao Grad Bjelovar, te se spremnici korisnicima javne usluge predaju na daljnje korištenje bez naknade. Cilj projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada je uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, povećale količine reciklabilnog otpada i ispunila obveza odvojenog prikupljanja i recikliranja otpadnog papira i kartona, te otpadne plastike.

Spremnici su dosada podijeljeni na području Grada Bjelovara gdje se papir i plastika prikupljaju četvrtkom, ponedjeljkom, utorkom i srijedom, a trenutno je u tijeku  podjela na području gdje se papir i plastika prikupljaju petkom.  Posude će se od 12. srpnja do 31. srpnja 2022. godine, dijeliti kućanstvima u vremenu od 10 do 18 sati, prema slijedećem rasporedu, koji je podložan promjenama:

Zvijerci, Lovre Matačića, Prilaz Josipa Jagodića, Osječka, Iločka, 105.brigade, Marije Jurić Zagorke, Đure Basaričeka, J. S. Bacha i Jakova Gotovca.

Za sve informacije ili upite možete nam se obratiti putem elektroničke pošte na e-mail adresu: komunalac@komunalac-bj.hr ili putem kontakt broja: 043-622-100.

Vaš Komunalac d.o.o. Bjelovar