ZADNJE OBAVIJESTI
 

Obavijesti - vodovod BjelovarSVA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA DOBIVAJU DODATNE SPREMNIKE ZA OTPAD

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

 

  Grad Bjelovar se priključio jedinicama lokalne samouprave koje vode računa o održivom gospodarenju otpadom i od danas kreće podjela dodatnih spremnika za otpad za obiteljske kuće. Projektom nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, nabavljeni su za obiteljske kuće na područja Grada Bjelovara  spremnici zapremnine 120 litara za papir/karton od HDPE materijala plave boje i spremnici zapremnine 120 litara za plastiku od HPDE materijala žute boje, koji će zamijeniti dosadašnje vreće za papir i plastiku. Nabava spremnika sufinancirana je sa 85% bespovratnih EU sredstava, dok je preostala sredstva osigurao Grad Bjelovar, te će spremnici korisnicima javne usluge biti predani na daljnje korištenje bez naknade. Cilj projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada je uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, povećale količine reciklabilnog otpada i ispunila obveza odvojenog prikupljanja i recikliranja otpadnog papira i kartona, te otpadne plastike.

Spremnici se od 15.11. 2021. počinju dijeliti na području Grada Bjelovara gdje se papir i plastika prikupljaju četvrtkom. Posude će se dijeliti prema slijedećem rasporedu:

1. Svibnja

108. puka

Andrije Kačića Miošića

Andrije Medulića

Ante Kovačića

Ante Trumbića

Antuna Branka Šimića

Antuna Mihanovića

Augusta Šenoe

Bosanska

Braće Diviš

Branka Ivankovića

Celestina Medovića

Dimitrija Demetra

Dr. Ante Starčevića

Dragutina Domjanića

Dragutina Grganića

Ferde Rusana

Frana Galovića

Frana Supila

Franca Prešerna

Franjevačka

Grgura Ninskog

Ivana Česmičkog

Ivana Gorana Kovačića

Ivana Gregurića

Ivana Gundulića

Ivana Kozarčanina

Ivana Mažuranića

Ivana Meštrovića

Ivana Viteza Trnskog

Ive Tijardovića

Janka Draškovića

Josipa Jurja Strossmayera

Josipa Jelačića

Josipa Pupačića

Joze Kljakavića

Julija Makanca

Julija Tomića

Junija Palmotića

Jure Kaštelana

Jurja Dalmatinca

Jurija Haulika

Krste Frankopana

Krste Špoljara

Ksavera Šandora Đalskog

Livadska

Luke dr. Starčevića

Ljube Babića

Ljudevita Gaja

Maka Dizdara

Male Sredice

Marina Držića

Marka Marulića

Matice Hrvatska

Matka Laginje

Milana i Naste Rojc

Moslavačka

Nikole Jurišića

Nikole Šopa

Niska

Petra Preradovića

Petra Zrinskog

Prilaz Andrije Kačića Miošića

Prilaz Ante Kovačića

Prilaz Jurja Dalmatinca

Prilaz Marka Marulića

Svetog Antuna

Šetalište dr. Ivše Lebovića

Tomaša G.Masaryka

Tome Bakaća

Trg Antuna Gustava Matoša

Trg Eugena Kvaternika

Trg Hrvatskih branitelja

Trg Hrvatskog Sokola

Trg kralja Tomislava

Trg Stjepana Radića

Trg Stanka Vraza

Vladimira Nazora

Vatroslava Lisinskog

Velike Sredice

Vladana Desnice

Vladimira Vidrića

Vlahe Bukovca

Vaš Komunalac d.o.o. Bjelovar