PropisiZakoni i odluke

Propisi

 

Korisni linkovi

 
 

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG i BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA SA OPĆIM UVJETIMA PRUŽANJA USLUGE NA PODRUČJU: Grada Bjelovara Općine Kapela Općine Nova Rača Općina Rovišće Općine Severin Općine Šandrovac Općine Velika Pisanica Općine Veliko Trojstvo Općine Zrinski Topolovac
 
Kategorija: Zakoni i odluke+ više

ZAKONODAVNI OKVIR VEZAN UZ GOSPODARENJE OTPADOM

Zakon o održivom gospodarenju otpadom Narodne novine 94/13, 73/17 Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom Narodne novine 50/17
 
Kategorija: Zakoni i odluke+ više