ZADNJE OBAVIJESTI
BN-50-2022/K Izrada okvira za grobnice za daljnju prodaju  BN-49-2022/K Osobno vozilo  JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC d.o.o.  RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  BN-48-2022/K Izrada okvira za grobnice za daljnju prodaju  BN-35-2022/K Zaštitna i radna obuća  PREDSTAVNIKU SUVLASNIKA, OVLAŠTENOM PREDSTAVNIKU STAMBENE ZGRADE,  POPUNJAVANJE ANKETNOG UPITNIKA ZA PODJELU SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE PAPIRA I PLASTIKE-TRAŽI SE  POSTAVLJENI SPREMNICI ZA SAKUPLJANJE OTPADNOG JESTIVOG ULJA IZ KUĆANSTVA  OBAVIJEST O ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA U VRIJEME KOLOVOŠKIH BLAGDANA I PRAZNIKA 2022. GODINE  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Nova Rača  Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  Očitovanje i suglasnost na Prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  BN-19-2022/K Nabava prirodnog plina  BN-45-2022/K Auto gume za vozila  OBAVIJEST O ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA U VRIJEME USKRSNIH BLAGDANA  BN-36-2022/K Izrada lauf graba  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Severin  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Velika Pisanica  
 

ČistoćaOsnovne informacije / lokacija

Čistoća

 

Korisni linkovi

 
 

RADNO VRIJEME ODLAGALIŠTA:
PONEDJELJAK-SUBOTA od 7-17 sati

KONTAKT INFORMACIJE:
043/882-199

LOKACIJA:
Odlagalište neopasnog otpada "Doline" nalazi se oko 5km jugoistočno od centra grada Bjelovara, između naselja Ždralovi i Stari Pavljani. Najbliže naselje je Mala Prespa na udaljenosti oko 500 m, dok je naselje Stari Pavljani udaljeno oko 1000 m. Na sadašnjoj lokaciji odlagalište je smješteno od 16.11.1998. godine.

Lokacija odlagališta „Doline“ je uvala površine cca 9,9853  ha. Maksimalni raspoloživi volumen za odlaganje je oko 570.000 m³, a maksimalna visina je oko 10 m. Predviđeni vijek trajanja odlagališta je 25 godina.

Odlagalište otpada "Doline" je prvo odlagalište u RH izgrađeno prema svim važećim zakonskim propisima, uvažavajući sve mjere zaštite.

Donji brtveni sloj odlagališta sastoji se od: gline debljine preko 6 m, HDPE folije, geotekstila i drenažnog sloja, a izvedena je i plinodrenaža. Procjedna voda koja se stvara skuplja se sustavom drenažnih cijevi i odvodi u sabirni bazen s retencionom lagunom, odakle se odvozi cisternama na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Veliko Korenovo. Trevira crijevima s mlaznicom postavljenim na otpad procjedna voda iz sabirnog bazena raspršuje se po otvorenom dijelu otpada, te se na taj način vrši recirkulacija pomoću koje se isparavanjem smanjuje količina skupljene procjedne vode. Sabirni bazen i retencijska laguna izvedeni su kao vodonepropusni objekti. Kontrolira se sastav i količina procjednih voda kako bi se na temelju sastava i dinamike nastajanja mogle planirati mjere za obradu.

Za skupljanje oborinskih voda izgrađen je obodni kanal oko cijelog odlagališta. Sanitarno fekalne vode skupljaju se u nepropusnu sabirnu jamu. Vode od pranja vozila i opreme se obrađuju na separatoru ulja i masti te taložniku.

Od strojeva posjedujemo 2 buldozera i kompaktor koji svakodnevno razastiru dovezen otpad, nabijaju ga, te ga prekrivaju zemljom.

Odlagalište je ograđeno ogradom visine 2 m i svakodnevno čuvano 24 sata. Na odlagalištu radi 7 djelatnika, a za njih je na lokaciji smješten objekt s garderobom, sanitarnim čvorom, tušem i toplom vodom, te cisternom za pitku vodu. Odlagalište posjeduje elektro i telefonski priključak, videonadzor i meteorološku postaju. Stanje okoliša se redovito prati, vode se očevidnici o odlaganju otpada i redovito se provodi dezinsekcija i deratizacija.

Prema Planu gospodarenja otpadom u  Bjelovarsko - bilogorskoj županiji za razdoblje 2007.-2015. godine, na lokaciji odlagališta „Doline“ predviđena je izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom.

 
 
LokacijeLokacije