Agneza Mesarov

Datum sahrane:

08.11.2017 11:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

30.10.1939.