Nikola Kraljević

Datum sahrane:

08.11.2017 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

06.12.1927.