Agneza Prisnitz

Datum sahrane:

07.04.2021 12:30

Mjesto prebivališta:

Đurđevac

Godina rođenja:

1931