Barbara Horvat

Datum sahrane:

07.04.2021. 15:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1930