Ana Jalžabetić

Datum sahrane:

19.10.2017 12:45

Mjesto prebivališta:

Stara Plavnice

Godina rođenja:

24.02.1945.