Ana Pleskalt

Datum sahrane:

07.02.2018 12:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1930