Nikola Lukić

Datum sahrane:

07.02.2018 11:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar-Klokočevac

Godina rođenja:

1944