Anka Haić

Datum sahrane:

04.07.2018 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar-Prespa

Godina rođenja:

1936