Boris Grüne

Datum sahrane:

06.07.2018 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1942