Anka Janković

Datum sahrane:

11.01.2019 12:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1941