Mirko Barbir

Datum sahrane:

10.01.2019 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1939