Nevenka Lazić

Datum sahrane:

11.01.2019 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1936