Anka Matak

Datum sahrane:

18.09.2017 11:45

Mjesto prebivališta:

Gudovac

Godina rođenja:

25.07.1947.