Mirjana Seleši

Datum sahrane:

19.09.2017 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

14.05.1950.