Vjekoslava Remenarić

Datum sahrane:

20.09.2017 14:00

Mjesto prebivališta:

Trojstveni Markovac

Godina rođenja:

03.01.1928.