Anka Šinik

Datum sahrane:

10.10.2018 12:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1959