Đelal Sinani

Datum sahrane:

10.10.2018 11:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1962