Ankica Dasović

Datum sahrane:

31.10.2017 14:00

Mjesto prebivališta:

N. Plavnice 127A

Godina rođenja:

1949