Mile Babić

Datum sahrane:

02.11.2017 12:45

Mjesto prebivališta:

Veliko Korenovo

Godina rođenja:

16.05.1933.