Antun Karšić

Datum sahrane:

12.01.2022 12:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1942