Jovanka Bakoš

Datum sahrane:

12.01.2022 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1932